استیکر ساز

استیکر ساز - عکس نوشته ساز

بازی

بازی و سرگرمی در تلگرام

گیف ساز

ساخت گیف

تلگردون

مدیریت کامل گروه ها و کانال ها

demy.png

ربات استیکر ساز در تلگرام

ساخت استیکر به صورت کاملا خودکار
ساخت استیکرهای متنی و عکس - نوشته

 • عضویت 1 ماهه 5000 تومان
 • عضویت ۲ ماهه 8۰۰۰ تومان
 • عضویت 3 ماهه فقط 11000 تومان
 • عضویت 4 ماهه فقط 14000 تومان
 • عضویت 5 ماهه فقط 15000 تومان

ربات مدیریت کامل کانال ها و گروه ها

ارسال پست های زمان دار
دکمه های شیشه ای
آمار گیر
ضد اسپم گروه
نظر سنجی

 • عضویت ۱ ماهه ۴۹۰۰ تومان
 • عضویت ۲ ماهه %۵ تخفیف
 • عضویت ۳ ماهه %۸ تخفیف
 • عضویت ۴ ماهه %۱۰ تخفیف

ربات ساخت گیف در تلگرام

استیکرهای متحرک
تصاویر متحرک

 • عضویت 1 ماهه فقط 5000 تومان
 • عضویت 2 ماهه فقط 8900 تومان
 • عضویت 3 ماهه فقط 12900 تومان
 • عضویت 5 ماهه فقط 19900 تومان