استیکر ساز

استیکر ساز - عکس نوشته ساز

بازی

بازی و سرگرمی در تلگرام

گیف ساز

ساخت گیف

تلگردون

مدیریت کامل گروه ها و کانال ها

demy.png

ربات استیکر ساز در تلگرام

ساخت استیکر به صورت کاملا خودکار
ساخت استیکرهای متنی و عکس - نوشته

 • عضویت ۱ ماهه ۵۰۰ تومان
 • عضویت ۲ ماهه ۱۰۰۰ تومان
 • عضویت ۳ ماهه فقط ۱۳۰۰ تومان
 • عضویت ۴ ماهه فقط ۱۶۰۰ تومان
 • عضویت ۵ ماهه فقط ۱۸۰۰ تومان

ربات مدیریت کامل کانال ها و گروه ها

ارسال پست های زمان دار
دکمه های شیشه ای
آمار گیر
ضد اسپم گروه
نظر سنجی

 • عضویت ۱ ماهه ۴۹۰۰ تومان
 • عضویت ۲ ماهه %۵ تخفیف
 • عضویت ۳ ماهه %۸ تخفیف
 • عضویت ۴ ماهه %۱۰ تخفیف

ربات ساخت گیف در تلگرام

استیکرهای متحرک
تصاویر متحرک

 • عضویت ۱ ماهه ۱۵۰۰ تومان
 • عضویت ۲ ماهه ۲۹۰۰ تومان
 • عضویت ۳ ماهه فقط ۳۹۰۰ تومان
 • عضویت ۵ ماهه فقط ۶۹۰۰ تومان